• امروز چهارشنبه بیستم فروردین 1399 

لیست صوت ها

صفحه ی اصلی / بانک صوت

اخبار سازمان اوقاف

دسته بندی صوت
مطالب ویژه

ساعت اداره

کانال سروش

نرم افزار خدمات غیر حضوری سازمان اوقاف

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

بانک صوت
موضوع
زمان درج
پنج شنبه 31 مرداد 1398
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
پنج شنبه 17 مرداد 1398
لینک دانلود
پخش آنلاین
نام قطعه
موضوع
زمان درج
چهارشنبه 18 مرداد 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
نام قطعه
موضوع
زمان درج
سه شنبه 31 فروردین 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین