• امروز جمعه پانزدهم مرداد 1400 

اخبار سازمان اوقاف

گزارش تصویری/مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت از خط تولید ایمپلنت های ارتوپدی شرکت موقوفه دانش سلامت کوثر فارس

گزارش تصویری/مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت از خط تولید ایمپلنت های ارتوپدی شرکت موقوفه دانش سلامت کوثر فارس

گزارش تصویری/ بازدید دکتر سعیدرضا شاهمرادی مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت از خط تولید ایمپلنت های ارتوپدی شرکت موقوفه دانش سلامت کوثر فارس

 پنج شنبه 10 تیر 1400   37  0