• امروز جمعه پانزدهم مرداد 1400 

اخبار سازمان اوقاف

گزارش تصویری/ مراسم بزرگداشت حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع)

گزارش تصویری/ مراسم بزرگداشت حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع)

گزارش تصویری/ مراسم بزرگداشت حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) با دعوت از هیئات مذهبی جوان شیراز، در بست شهید دستغیب، به همت حرم مطهر حضرت علی بن حمزه(ع)، هیئت لثارات الحسین و هیئات مذهبی جوان شهر

 چهارشنبه 2 تیر 1400   40  0