• امروز سه شنبه سی و یکم فروردین 1400 

اخبار سازمان اوقاف

گزارش تصویری نشست تخصصی ادارات اوقاف و امور خیریه فارس با حضور مدیرکل امناء موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه

گزارش تصویری نشست تخصصی ادارات اوقاف و امور خیریه فارس با حضور مدیرکل امناء موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه

گزارش تصویری/ نشست تخصصی ادارات اوقاف و امور خیریه استان فارس با حضور مهندس رمضانی مدیرکل امناء موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه و حجت الاسلام مرادی رئیس اداره امناء موقوفات

 دوشنبه 27 بهمن 1399   70  0