• امروز چهارشنبه هشتم بهمن 1399 

اخبار سازمان اوقاف

گزارش تصویری/ اجرای طرح شهید سلیمانی در بقعه متبرکه علی بن حمزه(ع) شیراز

گزارش تصویری/ اجرای طرح شهید سلیمانی در بقعه متبرکه علی بن حمزه(ع) شیراز

توزیع 1000 بن کارت معیشتی موقوفات و 6000سبدارزاق سپاه ناحیه احمد بن موسی شیراز

 یک شنبه 14 دی 1399   16  0