• امروز پنج شنبه ششم آذر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

گزارش تصویری/ توزیع 200 بسته معیشتی از محل موقوفه مرحومه صغری بیگم( شرف الحاجیه) میان نیازمندان

گزارش تصویری/ توزیع 200 بسته معیشتی از محل موقوفه مرحومه صغری بیگم( شرف الحاجیه) میان نیازمندان

همزمان با 17 ربیع الأول، 200 بسته معیشتی از محل موقوفه مرحومه صغری بیگم( شرف الحاجیه)میان نیازمندان توزیع گردید.

 سه شنبه 13 آبان 1399   26  0