• امروز پنج شنبه یکم اسفند 1398 

اخبار سازمان اوقاف

گزارش تصویری/مراسم بزرگداشت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در نمازخانه اداره کل اوقاف فارس

گزارش تصویری/مراسم بزرگداشت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در نمازخانه اداره کل اوقاف فارس

با حضور روسا، مدیران و کارکنان اوقاف فارس

 یک شنبه 15 دی 1398   48  0      

گزارش تصویری: