• امروز شنبه بیست و سوم آذر 1398 

اخبار سازمان اوقاف

گزارش تصویری/گردهمایی بسیجیان اوقاف فارس

گزارش تصویری/گردهمایی بسیجیان اوقاف فارس

سلسله نشست های تخصصی(تبیین بیانیه گام دوم انقلاب)

 سه شنبه 15 مرداد 1398   60  0      

گزارش تصویری: