• امروز دوشنبه بیست و هفنم خرداد 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

ساعت اداره

کانال سروش

نرم افزار خدمات غیر حضوری سازمان اوقاف

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

گزارش تصویری/غربالگری(فشارخون) کارکنان اوقاف فارس

گزارش تصویری/غربالگری(فشارخون) کارکنان اوقاف فارس

گزارش تصویری

 شنبه 18 خرداد 1398   25  0      

گزارش تصویری: