• امروز چهارشنبه بیست و سوم آبان 1397 

اخبار سازمان اوقاف

گزارش تصویری/بازدید مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از دستاوردها و تولیدات دانش بنیان زیرمجموعه اوقاف فارس

گزارش تصویری/بازدید مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از دستاوردها و تولیدات دانش بنیان زیرمجموعه اوقاف فارس

گزارش تصویری/بازدیدمدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از غرفه شرکت موقوفه دانش سلامت کوثر

 شنبه 27 مرداد 1397   38  0      

گزارش تصویری: