• امروز چهارشنبه بیست و سوم آبان 1397 

اخبار سازمان اوقاف

گزارش تصویری/دوره آموزشی کارشناسان حقوقی

گزارش تصویری/دوره آموزشی کارشناسان حقوقی

کارشناسان ادارات اوقاف استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان و کهکیلویه و بویر احمد(مرحله اول)به میزبانی اوقاف فارس

 چهارشنبه 24 مرداد 1397   47  0      

گزارش تصویری: