• امروز سه شنبه بیست و چهارم مهر 1397 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

سوگواره بصیرت عاشورایی

فراخوان

مناقصات اوقاف

کانال سروش

نرم افزار خدمات غیر حضوری سازمان اوقاف

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

به مناسبت روز خبرنگار مدیر کل اوقاف به همراه معاون بهره وری اقتصادی از خبرگزاری مهر بازدید کردند که در پایان دیدار ازسردبیر منطقه و سرپرست خبرگزاری تجلیل به عمل آمد.