• امروز چهارشنبه بیست و سوم آبان 1397 

اخبار سازمان اوقاف

گزارش تصویری/نشست مشترک ادارات  اوقاف و شهرداری شیراز

گزارش تصویری/نشست مشترک ادارات اوقاف و شهرداری شیراز

گزارش تصویری

 سه شنبه 22 خرداد 1397   48  0      

گزارش تصویری: