11 معرفي مديران
  • امروز جمعه پانزدهم مرداد 1400 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

سید عباس  موسوی
عنوان
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس
نام مدیر
سید عباس موسوی
تلفن
0713-2529- داخلی 3101
فکس
32288678 071
پست الکترونیک
داوود عسکر پور
عنوان
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس
نام مدیر
داوود عسکر پور
تلفن
0713-2529 -داخلی 3115
فکس
پست الکترونیک
حمید  صفری
عنوان
معاون مدیریت منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس
نام مدیر
حمید صفری
تلفن
0713-2529 -داخلی 3114
فکس
پست الکترونیک
رحیم صفری گرائی
عنوان
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس
نام مدیر
رحیم صفری گرائی
تلفن
0713-2529 -داخلی 3116
فکس
پست الکترونیک
سعید شریفی
عنوان
معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس
نام مدیر
سعید شریفی
تلفن
0713-2529-داخلی-3117
فکس
پست الکترونیک
فرهاد همتیان پور
عنوان
رئیس اداره حراست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس
نام مدیر
فرهاد همتیان پور
تلفن
0713-2529-داخلی-3113
فکس
پست الکترونیک
منوچهر رضایی
عنوان
رئیس بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس
نام مدیر
منوچهر رضایی
تلفن
0713-2529 -داخلی 3111
فکس
پست الکترونیک
جواد یزدانی
عنوان
مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس
نام مدیر
جواد یزدانی
تلفن
0713-2529- داخلی 3105 و 3106
فکس
07132288678
پست الکترونیک
fars@oghaf.ir
حامد جعفری
عنوان
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل اوقاف و امورخیریه استان فارس
نام مدیر
حامد جعفری
تلفن
0713-2529 -داخلی 3112
فکس
پست الکترونیک
سید امیر عباس  جلالی
عنوان
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس
نام مدیر
سید امیر عباس جلالی
تلفن
0713-2529 -داخلی 3170
فکس
پست الکترونیک
محمدحسن شریف
عنوان
رئیس اداره ناحیه 5 شیراز(موقوفات درمانی)
نام مدیر
محمدحسن شریف
تلفن
0713-2529 -داخلی 3196
فکس
پست الکترونیک