2 معرفي مديران
  • امروز دوشنبه سوم آذر 1399 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

سید عباس  موسوی
عنوان
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس
نام مدیر
سید عباس موسوی
تلفن
2529 داخلی 3101
فکس
32288678 071
پست الکترونیک
جواد یزدانی
عنوان
مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس
نام مدیر
جواد یزدانی
تلفن
2529 داخلی 3105 و 3106
فکس
07132288678
پست الکترونیک
fars@oghaf.ir