• امروز سه شنبه ششم فروردین 1398 

فیلم و کلیپ

صفحه ی اصلی / کليپ

اخبار سازمان اوقاف

دسته بندی کلیپ ها
مطالب ویژه

ساعت اداره

کانال سروش

نرم افزار خدمات غیر حضوری سازمان اوقاف

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

جمعه 19 آبان 1396          136 رای به این مطلب
جمعه 19 آبان 1396          153 رای به این مطلب
شنبه 15 مهر 1396          160 رای به این مطلب
چهارشنبه 18 مرداد 1396          136 رای به این مطلب
چهارشنبه 18 مرداد 1396          115 رای به این مطلب
چهارشنبه 18 مرداد 1396          105 رای به این مطلب
طرح ملی حفظ
طرح ملی حفظ
3
2
1

3

2

1