• امروز چهارشنبه بیستم فروردین 1399 

فیلم و کلیپ

صفحه ی اصلی / کليپ

اخبار سازمان اوقاف

دسته بندی کلیپ ها
مطالب ویژه

ساعت اداره

کانال سروش

نرم افزار خدمات غیر حضوری سازمان اوقاف

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

چهارشنبه 24 مهر 1398          17 رای به این مطلب
جمعه 19 آبان 1396          171 رای به این مطلب
جمعه 19 آبان 1396          194 رای به این مطلب
شنبه 15 مهر 1396          199 رای به این مطلب
چهارشنبه 18 مرداد 1396          174 رای به این مطلب
چهارشنبه 18 مرداد 1396          202 رای به این مطلب
چهارشنبه 18 مرداد 1396          169 رای به این مطلب
طرح ملی حفظ
طرح ملی حفظ
3
2
1

3

2

1