کد مثاله : 3407

تاریخ درج مقاله : شنبه 22 اردیبهشت 1397
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان فارس
• کتاب ، منشور زندگی ایمانی
ویژه ماه مبارک رمضان 1439
ویژه ماه مبارک رمضان 1439
سوژه های سخن 13

بخش ها:

ای مومنان ایمان بیاورید
دیدن دنیا و آخرت
اصول زندگی ایمانی
سخن بدون عمل
چهار خصلت شهدایی
اسلام مایه حیات
دیدن ظواهر و فهم باطن
و...