• امروز دوشنبه یازدهم اسفند 1399 

آرشیو مزایده

صفحه ی اصلی / آرشیو مزایده

 آرشیو:
موقوفات خاص و عام حاج محمد حسین و حاج محمدجعفر شیادانی اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شیراز:https://fars.oghaf.ir/SitePages/view-2076.aspx
 
مزایده اداره اوقاف ناحیه یک شیراز به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اوز: fars.oghaf.ir/SitePages/view-2075.aspx