• امروز جمعه پانزدهم مرداد 1400 

ارتباط با ما

صفحه ی اصلی / ارتباط با ما

آدرس: فارس، شیراز، پل حر، کوچه 1، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس
شماره تماس: 2529-071
فکس: 32288678
پست الکترونیک: fars@oghaf.ir 
سامانه پیامک:10000114711