• امروز چهارشنبه بیستم فروردین 1399 

ثبت نام دوره های تربیت مربی قرآن کریم آغاز شد

صفحه ی اصلی / ثبت نام دوره های تربیت مربی قرآن کریم آغاز شد

نام نویسی آغاز شد
اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان فارس برگزار می کند:
*دوره تربیت مربی حفظ قرآن کریم:
شرایط :
1) تسلط و حفظ 5جزء از قرآن کریم
تبصره:
حفظ ترتیبی ضروری نیست.
2) قبولی در آزمون
منبع آزمون: فایل صوتی
3) حداقل سن 18 سال

*دوره تربیت مربی حفظ موضوعی قرآن:
شرایط :
1) تسلط و حفظ 5جزء از قرآن کریم
تبصره:
حفظ ترتیبی ضروری نیست.
2) قبولی در آزمون کتبی
منبع آزمون: کتاب با قرآن خوشبخت شوید
3) حداقل سن 18 سال

*دوره تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قرآن:
شرایط:
1) خواندن سوره طلاق بصورت ترتیل و ارسال فایل صوتی به شماره ذیل،قبل از تلاوت خود را معرفی،شهرستان و تلفن همراه را اعلام نماید.
2) حداقل سن 18 سال
3) قبولی در آزمون کتبی
منبع آزمون: کتاب آموزش قرائت قرآن ۱

*دوره تربیت مربی تجوید قرآن:
شرایط:
1) خواندن سوره قمر بصورت ترتیل و ارسال فایل صوتی به شماره ذیل،قبل از تلاوت خود را معرفی،شهرستان و تلفن همراه را اعلام نماید
2) حداقل سن 18 سال
3) قبولی در آزمون کتبی
منبع آزمون: کتاب تحسین التلاوه

علاقمندان جهت نام نویسی، مشخصات ذیل را به شماره تلفن 09335427681 در پیام رسان سروش ارسال فرمایند.
نام و نام خانوادگی/نام شهرستان/شماره تلفن همراه
افرادی که مایل به تهیه کتاب هستند در پایان مشخصات خود(که برای ثبت نام ارسال می کنند) کلمه کتاب را نیز ارسال فرمایند تا کتاب تهیه گردد.
مهلت نام نویسی: پایان مهرماه
زمان آزمون های کتبی: نیمه دوم آبان ماه
برگزاری دوره ها: آذرماه