• امروز سه شنبه بیست و ششم شهریور 1398 

مزایده موقوفات شیادانی

صفحه ی اصلی / مزایده موقوفات شیادانی

موقوفات خاص و عام حاج محمد حسین و حاج محمدجعفر شیادانی
اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شیراز