• امروز دوشنبه سی و یکم تیر 1398 

مزایده موقوفات اوز در شیراز

صفحه ی اصلی / مزایده موقوفات اوز در شیراز

مزایده اداره اوقاف ناحیه یک شیراز به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اوز