• امروز سه شنبه بیست و ششم شهریور 1398 

مزایده موقوفات اوز در شیراز

صفحه ی اصلی / مزایده موقوفات اوز در شیراز

مزایده اداره اوقاف ناحیه یک شیراز به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اوز