• امروز جمعه پانزدهم مرداد 1400 

اوقاف فارس در آینه مطبوعات

صفحه ی اصلی / اوقاف فارس در آینه مطبوعات

اخبار سوگواره بصیرت عاشورایی:
 
 
 
 
اخبار هفته وقف
 
 
 اخبار ضیافت الهی
 
 
 
 
اخبار چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان فارس