• امروز جمعه بیست و ششم شهریور 1400 

اخبار سازمان اوقاف

لیست اخبار
وقف دو قطعه زمين در شهرستان خنج

وقف دو قطعه زمين در شهرستان خنج

به مناسبت هفته وقف دو مورد وقف جديد در شهرستان خنج به ثبت رسيد.

1391/10/27 ( وقف جدید ) 475 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

هفتاد و سومين وقف استان فارس به ثبت رسيد

هفتاد و سومين وقف استان فارس به ثبت رسيد

به مناسبت هفته وقف ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 15 متر در داراب وقف شد.

1391/10/25 ( وقف جدید ) 427 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

هفتاد و سومين وقف استان فارس به ثبت رسيد

هفتاد و سومين وقف استان فارس به ثبت رسيد

به مناسبت هفته وقف ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 15 متر در داراب وقف شد.

1391/10/25 ( وقف جدید ) 434 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

وقف يك قطعه زمين در روستاي شيعه نشين خنج

وقف يك قطعه زمين در روستاي شيعه نشين خنج

در آستانه هفته وقف يك مورد وقف جديد در روستاي شيعه نشين منطقه خنج به ثبت رسيد.

1391/10/21 ( وقف جدید ) 411 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

خيرانديش دارابي 10 اصله درخت پرتقال را وقف بر ابا عبدا... الحسين(ع) كرد

خيرانديش دارابي 10 اصله درخت پرتقال را وقف بر ابا عبدا... الحسين(ع) كرد

در آستانه هفته وقف بيستمين وقف جديد شهرستان داراب در سال 91 به ثبت رسيد .

1391/10/21 ( وقف جدید ) 450 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

يازدهمين وقف جديد در آباده توسط پدر شهيد ثبت شد

يازدهمين وقف جديد در آباده توسط پدر شهيد ثبت شد

در آستانه فرارسيدن هفته وقف يك مورد وقف جديد در شهرستان آباده به ثبت ‏رسيد.‏

1391/10/16 ( وقف جدید ) 538 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

زوج بازنشسته فرهنگي منزل مسكوني خود را وقف دانش آموختگان بي بضاعت نمودند

زوج بازنشسته فرهنگي منزل مسكوني خود را وقف دانش آموختگان بي بضاعت نمودند

منزلي وقف نشر معارف اسلامي و كمك هزينه تحصيلي دانش آموختگان بي بضاعت شد.‏

1391/10/9 ( وقف جدید ) 493 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

وقف 14 اصله درخت گردو در آباده

وقف 14 اصله درخت گردو در آباده

دهمين وقف جديد شهرستان آباده در سال 91 به ثبت رسيد.

1391/10/6 ( وقف جدید ) 476 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

تنوع نيت در موقوفات شهرستان فيروزآباد

تنوع نيت در موقوفات شهرستان فيروزآباد

395 موقوفه با نيت هاي متنوع در شهرستان فيروزآباد وجود دارد.

1391/10/6 ( وقف جدید ) 468 0 رای به این مطلب ادامه مطلب