• امروز شنبه بیست و نهم شهریور 1399 

اخبار سازمان اوقاف

لیست اخبار
هشتاد و هشتمين وقف جديد استان فارس جهت احداث ‏دارالقرآن ثبت شد

هشتاد و هشتمين وقف جديد استان فارس جهت احداث ‏دارالقرآن ثبت شد

به مناسبت هفته وقف يك مورد وقف جديد در ارسنجان به ‏ثبت رسيد.‏

1391/11/2 ( وقف جدید ) 369 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

دومين وقف محمد علي نعمتي در ارسنجان ثبت شد

دومين وقف محمد علي نعمتي در ارسنجان ثبت شد

واقف ارسنجاني دومين وقف خود را ثبت كرد.‏

1391/11/2 ( وقف جدید ) 541 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

‏750 مترمربع زمين در ارسنجان وقف شد‏

‏750 مترمربع زمين در ارسنجان وقف شد‏

هشتاد و نهمين وقف استان فارس در ارسنجان به ثبت رسيد.‏

1391/11/2 ( وقف جدید ) 443 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

يك قطعه زمين در بوانات وقف شد

يك قطعه زمين در بوانات وقف شد

همزمان با هفته وقف، يك قطعه زمين جهت احداث حسينيه ثارا... در بوانات وقف شد.

1391/10/30 ( وقف جدید ) 384 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

هشتاد و پنجمين وقف جديد فارس در قائميه به ثبت رسيد

هشتاد و پنجمين وقف جديد فارس در قائميه به ثبت رسيد

يك مورد وقف جديد در قائميه جهت احداث حسينيه ثبت شد.

1391/10/30 ( وقف جدید ) 383 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

وقف يك باغ پسته در شهرستان نيريز

وقف يك باغ پسته در شهرستان نيريز

هشتاد و چهارمين وقف جديد فارس در نيريز ثبت شد.

1391/10/30 ( وقف جدید ) 401 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

امضاء استاندار فارس در ذيل يك وقف نامه جديد در شيراز

امضاء استاندار فارس در ذيل يك وقف نامه جديد در شيراز

از يك وقف جديد در استان فارس رونمايي شد

1391/10/28 ( وقف جدید ) 459 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

هشتاد و سومين وقف جديد استان فارس 100 درخت انجير

هشتاد و سومين وقف جديد استان فارس 100 درخت انجير

هشتاد و سومين وقف جديد در استان فارس به ثبت رسيد.

1391/10/28 ( وقف جدید ) 369 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

هشتاد و دومين وقف جديد استان فارس به ثبت رسيد

هشتاد و دومين وقف جديد استان فارس به ثبت رسيد

يك قطعه انجيرستان در استهبان وقف شد

1391/10/28 ( وقف جدید ) 380 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

يك قطعه زمين وقف بر حوزه علميه فيروزآباد شد

يك قطعه زمين وقف بر حوزه علميه فيروزآباد شد

درششمين روز از هفته وقف يك قطعه زمين به متراژ 202 متر مربع وقف شد.

1391/10/27 ( وقف جدید ) 398 0 رای به این مطلب ادامه مطلب