• امروز شنبه سی و یکم شهریور 1397 

اخبار سازمان اوقاف

گزارش تصویری/اختتامیه طرح نشاط معنوی اوقاف فارس

گزارش تصویری/اختتامیه طرح نشاط معنوی اوقاف فارس

گزارش تصویری

 شنبه 27 مرداد 1397   23  0      

گزارش تصویری: