• امروز چهارشنبه بیست و هفنم دی 1396 

مقالات سازمان اوقاف


گروههای مقالات
مطالب ویژه

طرح ملی حفظ

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

جدیدترین مقالات

پیشینه زیارت درآموزه های دینی ایرانیان

سه شنبه 18 مهر 1396          12 رای به این مطلب

مقاله اعجاز قرآن

سه شنبه 18 مهر 1396          13 رای به این مطلب

دانلود مقالات مذهبی

سه شنبه 18 مهر 1396          11 رای به این مطلب

بهداشت و سلامتي روان از ديدگاه قرآن

چهارشنبه 18 مرداد 1396          15 رای به این مطلب

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﺠﺎب در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ

چهارشنبه 18 مرداد 1396          9 رای به این مطلب

نگاهى تاريخى و موشكافانه به واقفان به ويژه واقفان حرم رضوى، از مواردى است كه به صورت تخصصى، كمتر به آن پرداخته شده است.كتاب...

سه شنبه 14 بهمن 1393          315 رای به این مطلب

کي از مهم ترين تمهيدات دين اسلام در راستاي دور انديشي و تامين آينده مسلمين و فرزندان ايشان پايه ريزي سنت حسنه وقف است،چنان...

سه شنبه 14 بهمن 1393          316 رای به این مطلب

مال و فرزندان زينت زندگاني دنياست ولکن اعمال و بازمانده‏هاي صالح که تا قيامت باقي است، نزد پروردگار بسي بهتر و عاقبت و پاداش...

سه شنبه 14 بهمن 1393          254 رای به این مطلب

يكى از سنّت هاى حسنه اى كه واقفان آگاه وعلم دوست بدان پرداختهاند، وقف بخشى از املاك يا دارائي هاى خود براى گسترش علم بوده...

سه شنبه 14 بهمن 1393          212 رای به این مطلب

قرآن، خلاصه ي کتاب هاي الهي است که خدا بر انبياء و اوليايش فرستاده است. هيچ علم ربّاني و مسأله ي الهي و برنامه ي زندگي و...

سه شنبه 14 بهمن 1393          351 رای به این مطلب

3

2

1