• امروز پنج شنبه بیست و نهم شهریور 1397 

اخبار سازمان اوقاف

لیست اخبار
گزارش تصويري

گزارش تصويري

مراسم تحويل سال -حرم سيد علاء الدين حسين(ع)-آرامش بهاري

1392/1/1 ( گزارش تصويري ) 266 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصويري

گزارش تصويري

نمايشگاه فرق و اديان انحرافي-حرم سيد علاء الدين حسين(ع)-آرامش بهاري

1392/1/1 ( گزارش تصويري ) 246 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصويري

گزارش تصويري

نمايشگاه كودكان و نوجوانان-حرم سيد علاء الدين حسين(ع)- آرامش بهاري

1392/1/1 ( گزارش تصويري ) 245 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصويري

گزارش تصويري

گزارش نمايشگاه شهدا-حرم سيد علاء الدين حسين(ع)-آرامش بهاري

1392/1/1 ( گزارش تصويري ) 257 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصويري

گزارش تصويري

نمايشگاه عفاف و حجاب و مشاوره در حرم سيد علاء الدين حسين(ع)-آرامش بهاري

1392/1/1 ( گزارش تصويري ) 270 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصويري

گزارش تصويري

خيمه معرفت در حرم سيد علاء الدين حسين(ع)-آرامش بهاري

1392/1/1 ( گزارش تصويري ) 341 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصويري

گزارش تصويري

آرامش بهاري-غبار روبي حرم سيد تاج الدين غريب(ع)

1391/12/26 ( گزارش تصويري ) 233 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصوبري

گزارش تصوبري

آرامش بهاري-مصاحبه مطبوعاتي مدير كل اوقاف فارس به مناسبت طرح آرامش بهاري در ايام نوروز

1391/12/24 ( گزارش تصويري ) 321 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصوبري

گزارش تصوبري

آرامش بهاري-تهيه بسته هاي تبركي-حرم سيد علاء الدين حسين(ع)

1391/12/24 ( گزارش تصويري ) 257 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصويري

گزارش تصويري

آرامش بهاري-غبارروبي حرم سيد علاء الدين حسين(ع) شيراز با حضور مدير كل و مسئولين محترم اوقاف

1391/12/24 ( گزارش تصويري ) 279 0 رای به این مطلب ادامه مطلب